De grutto is de waakvogel van ons landschap

14 april 2020

Gepubliceerd door Leeuwarder Courant

Op de foto: Jos Hooijmeijer bij de cameraval van Naturalis, die iedere 10 seconden de insecten op het gele vlak vastlegt. Foto Niels de Vries

Meer berichten