Nieuw meetseizoen weer gestart!

3 juni 2022

Deze zomer worden er weer zo’n 100 DIOPSIS insectencamera’s geplaatst door heel Nederland. Dit gebeurt in het kader van een project dat gefinancierd wordt door 6 provincies (Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland), Gemeente Amsterdam, Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) en PWN. De camera’s staan op locaties in natuur-, agrarische en stedelijke gebieden om de  trend van de insectenstand (aantallen, biomassa en diversiteit) per landschapstype in kaart te kunnen brengen.

Bovenstaande organisaties steunen samen deze landelijke pilot om de haalbaarheid van lange termijn, geautomatiseerde trend monitoring voor insecten in Nederland verder te onderzoeken. Door op veel locaties meerdere jaren achter elkaar op dezelfde gestandaardiseerde manier te monitoren kunnen we steeds beter inzicht krijgen in de trend van de insectenstand. De data die de camera’s opleveren, worden ook gekoppeld aan gegevens over landgebruik en weer in een landelijke ecologische analyse.

De DIOPSIS camera’s worden geplaatst op veel verschillende locaties in Nederland. Op deze manier krijgen we inzicht in hoe het met de insectenstand gaat in stedelijke, agrarische en natuurgebieden.

Meer berichten

Tropische test voor de DIOPSIS camera

Tropische test voor de DIOPSIS camera

Niet alleen in Nederland willen we beter weten hoe het gaat met de insecten stand, ook internationaal is er veel aandacht voor de ontwikkeling van camera's om insecten te monitoren. DIOPSIS is...