DIOPSIS

Een geavanceerd, modern systeem om volledig geautomatiseerd insecten te fotograferen, te herkennen en te monitoren.

Fotograferen en determineren

Hi-tech monitoring van biodiversiteit

Autonoom en intelligent systeem

Dag en nacht, 7 dagen per week, in Nederland

Het systeem bestaat uit een intelligente camera (met scherm) dat buiten in het veld geplaatst wordt. Foto’s worden via een dataverbinding doorgebeld naar een centrale server. Daar worden de foto’s geanalyseerd.

Werkt overal, ook in de rest van de wereld

Tot dusver is de camera gebruikt voor het waarnemen van vliegende insecten, maar hij kan ook ingezet worden voor kruipende insecten en andere ongewervelden.

Trends van insecten soorten & populaties

Einddoel is het monitoren van de aantallen en biomassa van verschillende soorten insecten, om daarmee de trends in de achteruitgang van insecten in kaart te brengen en te begrijpen.

%

6 deelnemende provincies in 2021

Camera's in 2021

Aantal insectensoorten in Nederland

1

Autonome data-verzameling

op alle lokaties

2

Soorten, aantallen en

bepaling biomassa

3

Monitoring en trends
van populaties

Nieuws

Contact

Voor meer informatie over de camera en bestelmogelijkheden kunt u terecht op de website van Faunabit.

Voor algemene informatie over Diopsis of over het insecten monitoring project in zes provincies in Nederland kunt u contact opnemen met Chantal Huijbers: chantal.huijbers@naturalis.nl