Team

Partners

Naturalis Biodiversity Center
Projectrollen: projectcoördinatie en -implementatie, communicatie, kennis en expertise

Website

EIS Kenniscentrum Insecten
Projectrollen: installatie, support, entomologische expertise

Website

Cosmonio

Projectrollen: beeldherkenningssoftware, ontwikkeling product

Website

Radboud Universiteit

Projectrollen: onderzoek aan verschillende opstellingen en vereisten voor trendanalyses

Website

Faunabit

Projectrollen: productie, verkoop, lease en support van de DIOPSIS camera’s

Website

Waarneming.nl

Projectrollen: soortenherkenning

Website

Deelnemers

Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Provinciale Waterleidingduinen Noord-Holland en Hoogheemraadschap HNK

In totaal 22 camera’s verdeeld over natuurgebieden, stedelijk gebied en landbouwgebied. Vijf camera’s staan in de duinen van PWN. Ook vijf in de gemeente Amsterdam, zowel in tuinen als op daken. En drie in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De camera’s in opdracht van de provincie Noord-Holland komen in landbouwgebieden, met een nadruk op landbouw in transitie.

Camera's in Noord-Holland

Provincie Zuid-Holland

In totaal 30 camera’s in natuurgebieden, in stedelijk gebied en in landbouwgebied. In de stedelijke gebieden komen camera’s zowel in sterk versteende omgevingen (beton) als in groene longen.

Camera's in Zuid-Holland

Provincie Zeeland

In totaal 18 camera’s in natuurgebieden en in landbouwgebied op Schouwen, Zuid Beveland en het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. 

Camera's in Zeeland

Provincie Gelderland

In totaal 10 camera’s in natuurgebieden (Hoge Veluwe, Korenburgerveen) en landbouw transitie (Velhorst bij Almen, Ooijpolder). De camera’s op de Hoge Veluwe worden geplaatst bij nestkasten voor tapuiten.

Camera's in Gelderland

Provincie Friesland

In totaal 9 camera’s staan verdeeld over stedelijk, agrarisch en natuurgebied.

Camera's in Friesland

Provincie Flevoland

In totaal 5 camera’s staan verdeeld over stedelijk, agrarisch en natuurgebied.

Camera's in Flevoland

Rijksuniversiteit Groningen, Wereld Natuur Fonds

DIOPSOIS camera’s worden vanaf eind maart geplaatst in het gebied in Zuidwest-Friesland (omgeving Workum) waar de Rijksuniversiteit Groningen langjarig onderzoek doet naar grutto’s. Bedoeling is te inventaristeren welke insecten die geschikt zijn als Gruttovoer aanwezig zijn en in welke dichtheden. Een direkte vergelijking wordt gemaakt tussen traditionele landbouw, landbouw in transitie en hoogwaardige grutto-weilanden. 

Camera's in Friesland

Utrechts Landschap, Soesterberg

Twee camera’s meten op de voormalige vliegbasis Soesterberg. De resultaten van deze camera’s worden vergeleken met de vangsten van de nabij staande insectenval (Malaise). Op die manier kunnen de resultaten van de camera’s geijkt worden aan andere methoden. Daarnaast helpt het Utrechts Landschap belangeloos met de opslag van materiaal.

Camera's in Soesterberg

Financiële ondersteuning

 

De ontwikkeling van het camerasysteem in 2019 is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële
ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) en het Wereld
Natuur Fonds. De ecologische data analyse van 2021 tot en met 2023 door Radboud Universiteit wordt financieël ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV)