Team

Partners

Naturalis Biodiversity Center
Projectrollen: projectcoördinatie en -implementatie, communicatie, kennis en expertise

Website

EIS Kenniscentrum Insecten
Projectrollen: installatie, support, entomologische expertise

Website

Cosmonio

Projectrollen: beeldherkenningssoftware, ontwikkeling product

Website

Radboud Universiteit

Projectrollen: onderzoek aan verschillende opstellingen en vereisten voor trendanalyses

Website

Waarneming.nl

Projectrollen: soortenherkenning

Website

Iconize

Projectrollen: product ontwikkeling, industrieel ontwerp

Website

TU Delft

Projectrollen: product ontwikkeling, industrieel ontwerp

Peterse

Projectrollen: technische ondersteuning en advies, product ontwikkeling

Deelnemers

Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Provinciale Waterleidingduinen Noord-Holland en Hoogheemraadschap HNK

2019 en 2020

In totaal 22 camera’s in 2020 verdeeld over natuurgebieden, stedelijk gebied en landbouwgebied. Vijf camera’s komen in de duinen van PWN. Ook vijf in de gemeente Amsterdam, zowel in tuinen als op daken. De camera’s in opdracht van de provincie Noord-Holland komen in landbouwgebieden, met een nadruk op landbouw in transitie.

Camera's in Noord-Holland

Provincie Zuid-Holland

2019 en 2020

In totaal 30 camera’s in 2020 in natuurgebieden, in stedelijk gebied en in landbouwgebied. In de stedelijke gebieden komen camera’s zowel in sterk versteende omgevingen (beton) als in groene longen.

Camera's in Zuid-Holland

Provincie Zeeland

2019 en 2020

In totaal 15 camera’s in 2020 in natuurgebieden en in landbouwgebied op Schouwen, Zuid Beveland en het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. 

Camera's in Zeeland

Provincie Gelderland

2019 en 2020

In totaal 10 camera’s in 2020 in natuurgebieden (Hoge Veluwe, Korenburgerveen) en landbouw transitie (Velhorst bij Almen, Ooijpolder). De camera’s op de Hoge Veluwe worden geplaatst bij nestkasten voor tapuiten.

Camera's in Gelderland

Rijksuniversiteit Groningen, Wereld Natuur Fonds

2019 en 2020

Vier camera’s zijn vanaf eind maart geplaatst in het gebied in Zuidwest-Friesland (omgeving Workum) waar de Rijksuniversiteit Groningen langjarig onderzoek doet naar grutto’s. Bedoeling is te inventaristeren welke insecten die geschikt zijn als Gruttovoer aanwezig zijn en in welke dichtheden. Een direkte vergelijking wordt gemaakt tussen traditionele landbouw, landbouw in transitie en hoogwaardige grutto-weilanden. Dit is een deelproject, gefinancieerd door WNF.

Camera's in Friesland

Utrechts Landschap, Soesterberg

2019 en 2020

Twee camera’s komen te staan op de voormalige vliegbasis Soesterberg. De resultaten van deze camera’s worden vergeleken met de vangsten van de nabij staande insectenval (Malaise). Op die manier kunnen de resultaten van de camera’s geijkt worden aan andere methoden. Daarnaast heeft het Utrechts Landschap belangeloos geholpen met de opslag van materiaal.

Camera's in Soesterberg

Financiële ondersteuning

2019 

De ontwikkeling van het camerasysteem in 2019 is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële
ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) en het Wereld
Natuur Fonds. LNV droeg bij aan de ontwikkeling van de hardware en software op de camera
inclusief connectiviteit (data-uitwisseling). WNF financieerde de ontwikkeling van de centrale
software (back-office) voor het dataverkeer, van invoer tot en met geautomatiseerde rapportage.