Camera

De insectencamera is een digitale camera met software die speciaal voor DIOPSIS ontworpen en gebouwd is. Insecten worden aangetrokken tot het gele scherm en worden gefotografeerd als ze op het scherm zitten. De camera maakt dag en nacht om de 10 seconden een foto. Om in het donker te kunnen fotograferen, zijn LED lampen ingebouwd. De foto’s worden opgeslagen op een geheugenkaart. Foto’s die niet verschillen van de foto van 10 seconden eerder worden niet opgeslagen om geheugen te sparen. Er is de mogelijkheid om via 4G de foto’s naar een server te sturen.

Scherm

Veel vliegende insecten worden aangetrokken door bepaalde kleuren. Voorkeurskleuren (bijvoorbeeld wit, geel, blauw) verschillen van soort tot soort. De kleur geel trekt de meeste insecten aan. De aantrekkingskracht is verder vergroot door het aanbrengen van ultraviolette laag op het scherm. Voor extra attractie in het donker worden LEDs gebruikt. Om te voorkomen dat insecten op de achterkant van het scherm gaan zitten, is die dofgroen. In 2021 is de insectencamera herontworpen door Iconize. Hieronder een overzicht van de insectencamera versie 2 van producent Faunabit.

 

Stroom

 

De camera werkt op 5V elektriciteit, deze kan via netstroom (220 V) of een zonnepaneel / accu (12V) aangeleverd worden. De camera/schermcombinatie kan zowel horizontaal als verticaal opgesteld worden. Met de DIOPSIS web portal kunnen de camera op afstand gemonitord worden en toegang verkregen worden tot foto’s en sensormetingen en kunnen gegevens aangepast worden ten behoeve van onderzoek.  

Insecten tellen

In de eerste stap van het proces, analyseert de software waar op de foto insecten zitten. Hierbij maakt de software onderscheid tussen insecten en andere voorwerpen in het beeld, zoals modder, gras en schaduw door middel van een deep learning systeem. Wanneer de insecten herkend zijn, kan hun aantal eenvoudig geteld worden. Insecten die op de eerdere foto ook al waargenomen zijn, worden niet nogmaals geteld. Insecten die urenlang op het scherm blijven zitten en iedere 10 seconden gefotografeerd worden, tellen dus maar één keer mee. 

   

  Beeldherkenning

  Gespecialiseerde deep learning software ontwikkeld door Naturalis en COSMONiO kijkt naar de foto en vergelijkt die met een grote databank van allerlei insecten die door specialisten op naam gebracht zijn. Net als de bekende ‘gezichtsherkenning’ bij mensen, zoekt de software naar bepaalde herkenningspunten, die zij zelf uit de goede voorbeelden databank extraheert. In veel gevallen leidt dit tot een goede herkenning van het insect, soms zelfs tot op soortniveau, bijvoorbeeld nachtvlinders. Bij kleine insecten, zoals mugjes, is een herkenning tot op familie vaak mogelijk. Niet alleen geeft de software een identificatie, maar ook een inschatting van de (on)nauwkeurigheid van die identificatie. Onvoldoende zekere identificaties kunnen desgewenst uitgesloten worden. Rechts is de beeldherkenning ‘pijplijn’ weergegeven.  

  Gewichtsbepaling

  Het gewicht van een insect, de biomassa, schatten we via een omweg door eerst de lengte te meten. Wanneer de lengte bekend is, kan aan de hand van bekende gewichten van groepen insecten het gewicht geschat worden via een gebroken machtsverband. Deze schatting wordt nauwkeurig als het soort insect bekend is. 

  De resultaten van bovenstaande analyses wordt samengevat in rapporten per locatie: zie het menu.

    

   Ambities na 2021

    

   Landelijke monitoring

   De ambitie van DIOPSIS is te komen tot een monitoringsnetwerk van insecten camera’s over heel Nederland, om langjarig de trend van insecten in kaart te brengen. We willen weten of de achteruitgang van insecten doorzet en of er groepen insecten zijn die het beter of slechter dan gemiddeld doen. Naast deze algemene monitorings doelstelling kunnen de camera’s ook ingezet worden voor gerichte onderzoeken. Dit kan uiteen lopen van voedsel voor grutto’s of maatregelen assessment in Living Labs van de Deltaplan Biodiversiteitsherstel tot inzet in het ARISE project.

    

   Voor meer informatie over de camera en bestelmogelijkheden kun je terecht op de website van Faunabit.

   Voor meer informatie over de beeldherkenning door Naturalis kun u contact opnemen met Chantal Huijbers: chantal.huijbers@naturalis.nl