Nature Today: Meer insecten op kruidenrijke grutto-weilanden in Súdwest Fryslân

7 april 2021

1-APR-2021 – Op kruidenrijke weilanden in Súdwest Fryslân komen vliegende insecten in grotere aantallen voor dan op monocultuur graslanden en maisakkers. Dit blijkt uit onderzoek met automatische insectencamera’s in het voorjaar van 2020. De resultaten zijn van belang voor het ontwikkelen van herstelprogramma’s voor de broedpopulatie van onze grutto’s. Zie het volledige artikel op Nature Today.

Foto: Camera op maisakker in het vroege voorjaar (Bron: RUG GELIFES)

Meer berichten

DIOPSIS camera in Klokhuis uitzending

DIOPSIS camera in Klokhuis uitzending

"Het gaat niet goed met de insecten. Vlak over de grens in Duitsland is de hoeveelheid vliegende insecten in de afgelopen 30 jaar met 75% afgenomen! Hoe is dat in Nederland? Onderzoekers Robin en...